Szómagyarázat

Antiszeptikus

Fertőzésellenes, a kórokozókat elölő, szaporodásukat gátló hatás.

Gyógyfüves bor

A gyógyfüves borban összegződik a bor baktériumölő hatása, illetve a borok sav- és alkoholtartalma segíti a drogok egyes hatóanyagainak kioldását. A gyógyfüves bor alkalmazásának a vízzel készített gyógyteákkal szemben főként akkor van előnye, ha a bor gyógyhatása elősegíti, szinergizálja az alkalmazni kívánt gyógynövények hatását. A borban található alkohol az élettani hatásokon túl azért is érdekes, mert számos növényi hatóanyag vízben gyakorlatilag oldhatatlan, míg alkoholban jól oldódik. Így a borral készült növényi kivonatokban több olyan hatóanyag is előfordulhat, amely egyébként a vízzel készült gyógyteákban nincs, vagy csak nagyon kis mennyiségben van jelen.

Maceráció

Hideg kivonás, áztatás. Szobahőmérsékleten végzett szakaszos kivonási módszer. Több órai, napi állás, áztatás után különítik el a kivonatot a növényi résztől. A kivonó folyadék mennyisége rendszerint 5-10-szerese a drognak. A kivonó folyadék párolgása elkerülhető jól záró edény alkalmazásával. A nyálkatartalmú növényi részek esetében hideg vizes kivonatokat készítenek.

OEM, Oltalom alatt álló EredetMegjelölés

Az Európai Unió 1992-ben fogadott el rendeletet, azzal a céllal, hogy a sajátos tulajdonságokkal rendelkező, minőséget jelentő élelmiszer elnevezések megfelelő védelmet kaphassanak. A tör­vé­nyi meg­fo­gal­ma­zás sze­rint a sza­bá­lyo­zás leg­főbb célja, hogy a föld­raj­zi te­rü­let­hez kö­tő­dő ter­mé­ke­ket job­ban meg­kü­lön­böz­tet­he­tő­vé teszi a pi­a­con. Az „ol­ta­lom alatt álló ere­det­meg­je­lö­lés” (Pro­tec­ted De­sig­na­ti­on of Ori­gin – PDO) akkor használható, ami­kor a ter­mék-elő­ál­lí­tás min­den lé­pé­se a meg­ha­tá­ro­zott föld­raj­zi te­rü­le­ten tör­té­nik. A boroknál ez a szőlők termesztését, feldolgozását és palackozását jelenti.

Vinoterápia (Oenotherapy)

A különböző gyógyborok alkalmazása, illetve a borral történő gyógyítás. Kozmetikai vonatkozásban a szőlő gyümölcshéjával és rostjaival végzett bőrhámlasztó kezelést is értik alatta.